مهندسی خلاقیت چیست؟

مهندسی خلاقیت چیست؟  شکوفایی ذهنی و فکری با استفاده از ابزارآلات و وسیله های مشخص و مهندسی شده را مهندسی خلاقیت می نامند. تولید و ارائه ابزارآلات و وسایلی که باعث می‌شوند ذهن افراد به خصوص رده سنی کودکان و نوجوانان در انجام با این محصولات روندی پویا را در پیش گیرد و علاوه بر […]

مهندسی خلاقیت – اتاق بازی

مهندسی خلاقیت – اتاق بازی :اتاق بازی   با شنیدن نام اتاق بازی اولین مفهومی که به ذهن متبادر می‌شود اتاقی است که در آن می‌توان به بازی پرداخت. اتاق یا فضایی که فرد در آن  فارغ از دغدغه‌های روزمره می‌تواند، زمانی از وقت خود را به تفریح بپردازد. آنچه در یک اتاق بازی مهم […]