مهندسی خلاقیت – اتاق بازی و تجهیزات مربوط به اتاق بازی مدارس

مهندسی خلاقیت – اتاق بازی   با شنیدن نام اتاق بازی اولین مفهومی که به ذهن متبادر می‌شود اتاقی است که در آن می‌توان به بازی پرداخت. اتاق یا فضایی که فرد در آن  فارغ از دغدغه‌های روزمره می‌تواند، زمانی از وقت خود را به تفریح بپردازد. آنچه در یک اتاق بازی مهم است این […]