• جذب نماینده فعال

  • اولین دوره مسابقات سراسری رباتیک دانش آموزی اسپادانا

  • اولین دوره مسابقات سراسری رباتیک دانش آموزی اسپادانا

  • اولین دوره مسابقات سراسری رباتیک دانش آموزی اسپادانا

  • اولین دوره مسابقات سراسری رباتیک دانش آموزی اسپادانا

  • نمایشگاه نقش آفرینی بانوان(اصفهان-سیتی سنتر

  • نمایشگاه نقش آفرینی بانوان (اصفهان-سیتی سنتر

  • هفدهمین نمایشگاه تخصصی کودک و نوجوان(اصفهان)

  • هفدهمین نمایشگاه تخصصی کودک و نوجوان(اصفهان)

  • هفدهمین نمایشگاه تخصصی کودک و نوجوان(اصفهان)

  • هفدهمین نمایشگاه تخصصی کودک و نوجوان(اصفهان)

اتوماسیون نمایندگان
شرح نمایندگی
لیست مدارس
جناب آقای دکتر عرفان زند  نمایندگی انحصاری استان تهران
سرکار خانم خدابخش  نمایندگی انحصاری استان البرز
جناب آقای دکتر ساعدی نمایندگی انحصاری شهر  اهواز
جناب آقای مهندس تدین   نمایندگی انحصاری ناحیه 2 و 4 اصفهان
جناب آقای مهندس عابدیان  نمایندگی انحصاری  ناحیه 5 اصفهان
جناب آقای مهندس عمومی  نمایندگی  انحصاری شاهین شهر
سرکار خانم نوروزی نمایندگی انحصاری  فولاد شهر اصفهان
برای اطلاعات بیشتر نمایندگان انحصاری و یا رسمی با جناب آقای مهندس صدری 09131252855 تماس حاصل فرمایید
اتوماسیون نمایندگان
portal.panex.ir